जनरेशन और बिलिंग

क्रमांक संख्या मासिक कुल उत्पादन (मि.यू.) मासिक कुल उत्पादन (मि.यू.) संचित (*)अनुसूचित/(#)आपूर्तित ऊर्जा (मि.यू.) मासिक (*)अनुसूचित/(#)आपूर्तित ऊर्जा (मि.यू.) संचित (*)अनुसूचित/(#)आपूर्तित ऊर्जा के लिए बिलिंग (₹ करोड़ में) मासिक (*)अनुसूचित/(#)आपूर्तित ऊर्जा के लिए बिलिंग (₹ करोड़ में) संचित अभियुक्तिया
1 अप्रैल, 2023 183.09 183.09 182.59 182.59 71.36 71.36 प्रोविजनल
2 मई, 2023 172.17 355.26 170.20 352.79 55.62 126.98 प्रोविजनल
3 जून, 2023 169.24 524.5 166.89 519.68 54.64 181.62 प्रोविजनल
4 जुलाई, 2023 336.72 861.22 336.55 856.23 108.76 290.38 प्रोविजनल
5 अगस्त, 2023 666.28 1527.5 661.07 1517.3 182.24 472.62 प्रोविजनल
6 सितम्बर, 2023 269.46 1796.96 262.94 1780.24 106.12 578.74 प्रोविजनल
7 अक्टूबर, 2023 260.29 2057.25 256.12 2036.36 106.16 684.9 प्रोविजनल
8 नवम्बर, 2023 244.28 2301.53 243.01 2279.37 94.16 779.06 प्रोविजनल
9 दिसम्बर, 2023 260.46 2561.99 254.95 2534.32 90.92 869.98 प्रोविजनल
10 जनवरी, 2024 253.72 2815.71 253.66 2787.98 85.62 955.6 प्रोविजनल
11 फरवरी, 2024 216.73 3032.44 217.77 3005.75 57.37 1012.97 प्रोविजनल